โมเดลกระดาษ โซนิคแม่นสายฟ้า Sonic Hedgehog Paper Model

โมเดลกระดาษ-sonic-games-papercraft

โมเดลกระดาษ โซนิคแม่นสายฟ้า Sonic Hedgehog Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 23
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Sonic Hedgehog Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


three − 1 =