โมเดลกระดาษ สโนว์ไวท์ Snow White Papercraft

โมเดลกระดาษ,disney-snow_white-papercraft

โมเดลกระดาษ สโนว์ไวท์ Snow White Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 14
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Snow White papercraft , [spare]

Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

design – Orel67

Share Button

Related Post

Leave a Reply


nine + 7 =