โมเดลกระดาษ ซากุรางิ+อาคางิ : Slam Dunk Papercraft

sakuragi_akagi-lam_dunk-papercraft

โมเดลกระดาษ ซากุรางิ+อาคางิ : Slam Dunk Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

2 in 1 slam dunk anime papercraft Hanamichi Sakuragi and Takenori Akagi

template download – slam dunk papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 4 = zero