โมเดลกระดาษ Simpson – Bart Paper Model

โมเดลกระดาษซิมป์สัน-simpson-bart-papercraftโมเดลกระดาษ Simpson – Bart Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 17
ความสูงโมเดล (height) : 45 cm
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Simpson Bart Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

 

design by paperwar

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ five = 6