โมเดลกระดาษ Shinkansen Series E5 Hayabusa Papercraft

Shinkansen- Hayabusa-papercraft

โมเดลกระดาษ  Shinkansen Series E5 Hayabusa Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 20
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

The Hayabusa is a shinkansen run by the East Japan Railway Company, that travels between Tokyo and Shin-Aomori.Its front car has a distinctively long nose measuring 15 meters.

Template Download – Shinkansen Hayabusa papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 6 = ten