โมเดลกระดาษน้องหมา Shih Tzu – Dog Papercraft

โมเดลกระดาษหมา-shih-tzu-papercraft

โมเดลกระดาษน้องหมา Shih Tzu – Dog Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Shih Tzu Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


seven − = 2