โมเดลกระดาษ Shadow The Hedgehog Papercraft

โมเดลกระดาษ-shadow-papercraft

โมเดลกระดาษ Shadow  The Hedgehog Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 42
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium – hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Shadow The Hedgehog Papercraft

Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

 

Author – Destro2k

Share Button

Related Post

Leave a Reply


six − 6 =