โมเดลกระดาษ Sexy Maneki Neko Paper Craft

sexy-maneki-neko-papercraft

โมเดลกระดาษ Sexy Maneki Neko Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 9
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm


Template Download – Sexy Maneki Neko Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 1 = zero