โมเดลกระดาษ เวนอม SD Venom Papercraft Download

โมเดลกระดาษ-sd-venom-papercraft

โมเดลกระดาษ เวนอม SD Venom Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Venom สิ่งมีชีวิตประเภทปรสิตจากต่างดาวที่ต้องอาศัยร่างกายของสิง่มีชีวิตอื่นในการอยู่รอด และเมื่อมันเกาะติดชุดของสไปเดอร์แมน ทำให้ชุดของสไปเดอร์แมนกลายเป็นสีดำและเริ่มครอบงำความคิดของ Spiderman

Template Download – SD Venom Papercraft

 

 

design – Warzonefury

Share Button

Related Post

Leave a Reply


seven − = 6