โมเดลกระดาษหุ่นเหล็ก SD Tetsujin 28 Go Papercraft

SD-tetsujin-28-go-papercraft

โมเดลกระดาษหุ่นเหล็ก SD Tetsujin 28 Go Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 6
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

เทตสึจิน หุ่นเหล็กหมายเลข 28 (鉄人28号 ,Tetsujin 28 gō,Iron Man 28) เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นของมิตสึเทรุ โยโกยามา ตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2501 จำนวน 21 เล่ม และนำมาสร้างเป็นอะนิเมะขาวดำ จำนวน 83 ตอน ฉายในประเทศญี่ปุ่นระหว่าง พ.ศ. 2506 – 2508 และนำไปฉายในสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2509 โดยตัดมาเพียง 52 ตอน และเปลี่ยนชื่อเป็น Gigantor


Template Download : SD Tetsujin Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 + six =