โมเดลกระดาษ ซุปเปอร์แมน SD Superman Papercraft Download

โมเดลกระดาษ-sd-superman-papercraft

โมเดลกระดาษ ซุปเปอร์แมน SD Superman(Man of steel) Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 5
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – SD Superman Papercraft

 

 

design – Paperwar

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 9 = eighteen