โมเดลกระดาษ SD Strike Freedom Gundam + Recolor Papercraft

sd-strike-freedom-gundam-papercraft-recolorโมเดลกระดาษ SD Strike Freedom Gundam and Recolor Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 10
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

ตัว Recolor ชิ้นส่วน
8-1,8-2 ต้องแก้ไขส่วนสำหรับปิดประกอบมันหายไป ลองเทียบดูกับ ไฟล์ pdo ดู
2-1,2-2,2-4,2-5 ต้องติดก่อนประกบปิดส่วน 2-3,2-6

Template Download – SD Strike Freedom Papercraft + Recolor

 

Share Button

Related Post

3 thoughts on “โมเดลกระดาษ SD Strike Freedom Gundam + Recolor Papercraft

Leave a Reply


8 − = seven