โมเดลกระดาษ SD Sandrock Gundam Papercraft Download

sanrok-gundam-papercraft

โมเดลกระดาษ SD Sandrock Gundam Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 8
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – SD Sandrock Gundam Papercraft

 

 

Author – StormL

Share Button

Related Post

Leave a Reply


one + = 7