โมเดลกระดาษรถ SD Porsche 934 Sport Papercraft

porsche-sport-car-papercraft

 

โมเดลกระดาษรถ Porsche 934 Sport Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – SD Porsche 943 Sport Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


eight + 1 =