โมเดลกระดาษ SD Mazinger Z Papercraft Download

โมเดลกระดาษ-sd-mazinger-z-papercraft

โมเดลกระดาษ SD Mazinger Z Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 9
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – SD Mazinger Z Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


eight + = 17