โมเดลกระดาษ GunDam – SD MS-06 Zaku-II Ver.MIW

papercraft-sd-zaku

โมเดลกระดาษ GunDam – SD MS-06 Zaku-II Ver.MIW
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 11
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : Medium

ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

Download: SD-MS-06-Zaku Papercraft, [Link]

Pepakura viewer for .pdo file - download
Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 4 = five