โมเดลกระดาษ SD GUNDAM PAPER CRAFT – ASTRAY RED FRAME

SD Astray Red Frame Gundam-paper-model

โมเดลกระดาษ SD GUNDAM PAPER MODEL – ASTRAY RED FRAME
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 18
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium+
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

The MBF-P02 Astray Red Frame is one of five identical prototype combat mobile suits developed by Orb using stolen data from the Earth Alliance’s G Project and has an incomplete Natural-use OS. Most of the technology from the G Project are successfully copied with the exception of Phase Shift armor. In its place, the Astrays’ designers made the machines out of a lighter foaming metal compound, with minimal armor over the frame. This made the Astray mobile suits lighter and faster than their G Project counterparts.


Template Download – SD RED FRAME GUNDAM PAPER MODEL
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Leave a Reply


nine − = 1