โมเดลกระดาษ ตุ๊กตาผี Chucky Papercraft Download

sd-chucky-papercraft-download

โมเดลกระดาษ ตุ๊กตาผี แค้นฝังหุ่น SD Chucky Papercraft Download
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – SD Chucky papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

Author – PapertoyClemper

Share Button

Related Post

Leave a Reply


7 + one =