โมเดลกระดาษสคูบี้ดู Scooby Doo Papercraft Model

โมเดลกระดาษสคูบีดู-scoobydoo-papercraft

โมเดลกระดาษ สคูบี้ดู (Scooby Doo)
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 7
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

ชื่อเรื่องเดิมก่อนจะมาเป็น Scooby-Doo (สกูบี้-ดู) คือ Mysterious Five (5 ยอดนักสืบ) และมีสมาชิก 5 คน คือ Geoff, Mike, Kelly, Linda, และ W.W. ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตัวละครดังนี้

Geoff และ Mike กลายมาเป็น เฟรด
Kelly กลายมาเป็น แดฟนี่
Linda กลายมาเป็น เวลม่า
W.W. กลายมาเป็น แช็กกี้
Too Much กลายมาเป็น สกูบี้-ดู (เพิ่มในช่วงหลัง)
ส่วน สกูบี้-ดู ได้กำเนิด เนื่องจากทีมผู้สร้างได้ฟังเพลงของ Frank Sinatra ที่มีท่อนว่า ดู-บี้-ดู-บี้-ดู เลยเปลี่ยนชื่อตัวละครที่มีชื่อว่า Too Much เป็น สกูบี้-ดู ต่อมาทีมผู้สร้าง ได้นำสกูบี้-ดู มาเป็นตัวละครหลัก โดยใช้ชื่อ สกูบี้-ดู มาเป็นชื่อการ์ตูนในปี พ.ศ. 2512 ที่มีชื่อว่า Scooby-Doo, Where Are You! (ข้อมูลจาก wikipedia)

Scooby Doo Papercraft Template – [download]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 − = seven