โมเดลกระดาษบ้านลุงซานตาครอส Santa House Paper Model

santaclaus-house-papercraft

โมเดลกระดาษบ้านลุงซานตาครอส Santa House Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 37
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Santa’s House Papercraft

 

 

by cannon creative park

Share Button

Related Post

Leave a Reply


2 − one =