โมเดลกระดาษ นินจาแพทย์ซากุระ Sakura Paper Model

โมเดลกระดาษ-ซากุระ-sakura-papercraft

โมเดลกระดาษ นินจาแพทย์ซากุระ Chibi Sakura Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Chibi Sakura Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

 

Author : Warzonefury

Share Button

Related Post

Leave a Reply


5 − five =