โมเดลกระดาษเรือ Sail Ship Papercraft – Cutty Sark

โมเดลกระดาษเรือ-cuttysark_sailship-papercraftl

โมเดลกระดาษเรือ Sail Ship Paper Model – Cutty Sark
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 14
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

This is a tea-clipper built by Scot and Linton Co. of England in 1869. The Cutty Sark is the only extant tea-clipper. A tea clipper means a high speed sailing ship that transported tea from China to Europe, and all ships competed the transportation speed. The Cutty Sark was at its full blast to crown the end of the era of sailing ships with perfection in those days, but as the Suez Canal was completed and steamboats have emerged, the change of times forced tea clippers to retire.

Template Download – SailShip Cutty Sark Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


7 + three =