โมเดลกระดาษ MSA-0011 S-GUMDAM PAPERCRAFT

โมเดลกระดาษ-s-gundam-papercraftโมเดลกระดาษ MSA-0011 S-Gundam Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 6 A4
ขนาดโมเดลกระดาษ ( Size (cm) (L x W x H ) :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard

ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

 

gundam msa-0011 papercraft template – [ download & instruction ]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


seven + = 14