Gundam Papercraft : RX-79 G Gundam

gundam-papercraft-rx-79-g-gundam

Gundam Papercraft : RX-79 G Gundam
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 25
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

The RX-79[G] Gundam Ground Type (陸戦型ガンダム) is a limited mass production Gundam-type mobile suit that was the beginning of the ground based RX-79 series of mobile suits. The unit is first featured in Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team.


Template Download : RX-78 G Gundam Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 − = six