โมเดลกระดาษ Relax Bear – Rilakkuma Marine Paper Model

marine+uniform+rilakkuma+papercraft

โมเดลกระดาษ Relax Bear – Rilakkuma Marine Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Marine Rilakkuma Papercraft

 

 

Author – kuma0rila

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 9 = ten