โมเดลกระดาษการ์ตูน Rent & Stimpy Papercraft : Stimpy

StimpySet_Paper_Craft

โมเดลกระดาษการ์ตูน Rent & Stimpy Papercraft : Stimpy
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 11
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download :  Stimpy Papercraft , [Link]

By bazookajo

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 5 = two