โมเดลกระดาษ แมวแร็กดอล – Ragdoll Cat Papercraft

ragdoll_cat-papercraft

โมเดลกระดาษ แมวแร็กดอล – Ragdoll Cat Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

แมวแร็กดอล(Ragdoll) มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่อเมริกา เป็นแมวที่มีโครงร่างขนาดใหญ่ ร่างกายแข็งแรง มีตาสีฟ้าสวยงาม มองแล้วเคลิ้มเชียว ขนจะหนาแน่นเป็นปุยมากในบริเวณเอว ที่หางมีขนยาวชัน ถ้าสังเกตุที่บริเวณอุ้งเท้าไปจนถึงช่วงขาของมันจะเป็นสีขาวจนดูเหมือนกับสวมถุงเท้าตลอดเวลา

Template Download – Ragdoll Cat Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


eight − = 4