โมเดลกระดาษ Plant vs Zombie Papercraft – Zomboni

โมเดลกระดาษ-zomboni-plants-vs-zombies-papercraft

โมเดลกระดาษ Plant vs Zombie Papercraft – Zomboni
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 6
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Zomboni Papercraft

 

 

 

design by Blank Canvas

Share Button

Related Post

Leave a Reply


4 − = two