โมเดลกระดาษ Plant vs Zombie – New Paper Zombie

Papercraft Model

โมเดลกระดาษ Plant vs Zombie – New Paper Zombie
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ง่าย / easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – New Paper Zombie Papercraft

 

 

 

design by blank canvas

Share Button

Related Post

Leave a Reply


3 + two =