โมเดลกระดาษ Crazy Dave Plants vs Zombie Papercraft

โมเดลกระดาษ-crazy-dave-papertoy-plants-vs-zombies-paperacraft

โมเดลกระดาษ Crazy Dave Plants vs Zombie Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Crazy Dave Papercraft

 

 

 

design by Blank Canvas

 

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


8 + = seventeen