โมเดลกระดาษ รถแข่ง Puti F Lotus49 Papercraft

puti-formula-lotus49-papercraft

โมเดลกระดาษ รถแข่ง Puti F Lotus49 Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Lotus49 Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 + = eighteen