โมเดลกระดาษ Puella Magi – Yuuri Asuka Papercraft

โมเดลกระดาษ-puella_magi-yuuri_asuka-papercraft

 

โมเดลกระดาษ Puella Magi – Yuuri Asuka Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Yuuri appears only in flashbacks, having died before the beginning of the series. Her first appearance is in a single panel in Chapter 4 before appearing in an extended sequence in Chapter 5. The Yuuri seen in other chapters of Kazumi Magica is in fact her friend Airi, who has taken her appearance and identity.
Despite being deceased at the beginning of the series, she is important to Kazumi Magica’s story. A magical girl, her wish was to cure the life-threatening illness of her friend Airi.

Template Download – Yuuri Asuka Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


seven + = 11