โมเดลกระดาษ โพโรโร่ – Pororo Papercraft

pororo-papercraft

โมเดลกระดาษ การ์ตูน โพโรโร่ – Pororo Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Proro Papercraft , [Link]

Pepakura viewer for .pdo file - download
Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 9 = sixteen