โมเดลกระดาษน้องหมา Pomeranian Dog Papercraft Download

pomeranian-papercraft-dog

โมเดลกระดาษน้องหมา Pomeranian Dog Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Pomeranian Dog Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 2 = three