โมเดลกระดาษ โปเกม่อน Pokemon Paper Craft : VAPOREON

pokemon-papercraft-vaporeon

โมเดลกระดาษ โปเกม่อน Pokemon Paper Craft : VAPOREON
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Vaporeon Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− six = 3