โมเดลกระดาษ โปเกม่อน Pokemon Papercraft – Togepi

โมเดลกระดาษ-โปเกม่อน-pokemon-papercraft-Togepi

โมเดลกระดาษ โปเกม่อน Pokemon Paper Model – Togepi
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Togepi (トゲピー Togepī?) is a Pokémon in Nintendo and Game Freak’s Pokémon franchise. Created by Ken Sugimori, Togepi first appeared in the Pokémon anime. It then appeared in the video games Pokémon Gold and Silver and subsequent sequels, later appearing in various merchandise, spinoff titles, and animated and printed adaptations of the franchise.

Template Download – Pokemon Togepi Papercraft , [Mediafire]

Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

design – Sabi96

Share Button

Related Post

Leave a Reply


7 − six =