โมเดลกระดาษ โปเกม่อน Pokemon Paper Craft: SNORLAX

POKEMON-PAPERCRAFT-SNORLAX

โมเดลกระดาษ โปเกม่อน Pokemon Paper Craft: SNORLAX
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 9
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Snorlax Papercraft , [mediafire] , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 1 = three