โมเดลกระดาษ Poke’mon : Sharmander Paper Craft

pokemon-sharmander-paper-craft

โมเดลกระดาษ Poke’mon : Sharmander Paper Craft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Sharmander Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ two = 3