โมเดลกระดาษ Pokemon Paper Toy : Pokeball

Pokeball_Paper_Toy_papercraft

โมเดลกระดาษ Pokemon Paper Toy : Pokeball
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Pokeball Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 3 = four