โมเดลกระดาษ การ์ตูน Pokemon Papercraft – Pikachu

papercraft-pikachu_pokemon_paper_craft

โมเดลกระดาษ การ์ตูน Pokemon Paper Model – Pikachu
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

The Pokémon anime series and films feature the adventures of Ash Ketchum and his Pikachu, traveling through the various regions of the Pokémon universe. They are accompanied by a group of alternating friends, including Misty, Brock, Tracey, May, Max, Dawn, Iris, Cilan, Bonnie, Serena, and Clemont.

Template Download – Pokemon Pikachu Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 − two =