โมเดลกระดาษ Pokemon : Pikachu in Charizard Dress

Charizard-Pikachu-paper-craft

โมเดลกระดาษ Pokemon : Pikachu in Charizard Dress
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : Mediumความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

Download: Charizard Pikachu PaperCraft , [Link]

Pepakura viewer for .pdo file – download

By Sabi96

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ Pokemon : Pikachu in Charizard Dress

Leave a Reply


2 + six =