โมเดลกระดาษ โปเกม่อน : Palkia Paper Craft

pokemon-palkia-paper-craft

โมเดลกระดาษ โปเกม่อน : Palkia Paper Craft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 12
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Palkia Papercraft , [mediafire] , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


7 + two =