โมเดลกระดาษ โปเกม่อน ไคริว PoKeMon PaperCraft : Dragonite

pokemon-papercraft-dragonite

โมเดลกระดาษ  โปเกม่อน ไคริว Pokemon Dragonite Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Dragonite Papercraft , [mediafire] , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ โปเกม่อน ไคริว PoKeMon PaperCraft : Dragonite

  1. Greta

    Best jerseys shop to buy the cheap nfl elite Peyton Manning jersey and at least 59%
    off for saving more.

    Reply

Leave a Reply


three + = 10