โมเดลกระดาษ ลูกโลก PLANET EARTH PAPER CRAFT

โมเดลกระดาษ-โลก-planet-earth-papercraft

โมเดลกระดาษ ลูกโลก PLANET EARTH PAPER MODEL
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

โลก (Earth/World/Terra) ซึ่งนิยมใช้ในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์ และเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สามจากดวงอาทิตย์ เป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในระบบสุริยะและเป็นเพียงดวงเดียวที่ทราบว่าเอื้อต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต ร้อยละ 71 ของพื้นผิวโลกถูกปกคลุมด้วยน้ำ บริเวณที่เหลือประกอบด้วยทวีปและเกาะต่างๆ ซึ่งมีทะเลสาบและแหล่งน้ำอื่นๆ อีกจำนวนมากประกอบกันขึ้นเป็นไฮโดรสเฟียร์ บริเวณขั้วโลกทั้งสองถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่ อ่านเพิ่มเติม

Template Download – Earth Papercraft

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ ลูกโลก PLANET EARTH PAPER CRAFT

Leave a Reply


eight − 2 =