โมเดลกระดาษ น้องแมว Cat Paper Model

finish02

โมเดลกระดาษ น้องแมว Cat Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Cat Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


5 − four =