โมเดลกระดาษข้าวกล่อง | Osechi Kakudai Papercraft Model

โมเดลกระดาษ-ข้าวกล่อง-osechi_kakudai-papercraft

 

โมเดลกระดาษข้าวกล่องญี่ปุ่น Osechi Kakudai Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 4 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ง่าย/easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

oseshi kakudai papercraft template – [download]

 

papercraft template by niku-mansei.com

Share Button

Related Post

Leave a Reply


six − = 4