โมเดลกระดาษ Nosferatu Le Vampire Papercraft Download

nosferatu-papercraft

โมเดลกระดาษ Nosferatu Le Vampire Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

 

Template Download – Nosferatu Papercraft

 

 

design – Christopher Bonette

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− six = 0