โมเดลกระดาษ แมว Norwegian Forest Cat Papercraft

โมเดลกระดาษแมว-norwegian-forest-cat-papercraft

โมเดลกระดาษ แมว Norwegian Forest Cat Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

The Norwegian Forest Cat is a breed of cat native to northern Europe, especially common in Norway and other parts of Scandinavia. It is said to have an extremely long history, even appearing in some Norse legends. At one stage, Norwegian Forest Cat numbers declined almost to the point of extinction, but the breed recovered and they are currently popular pets around the world. Their two-layered coat helps them survive the cold Scandinavian winters.

Template Download – Norwegian Forest Cat Papercraft

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ แมว Norwegian Forest Cat Papercraft

Leave a Reply


one + 8 =