โมเดลกระดาษรถ Nissan PAO Papercraft Download

โมเดลกระดาษรถ-nissan-pao-papercraft

โมเดลกระดาษรถ Nissan PAO Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Nissan PAP Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


6 − = one