โมเดลกระดาษรถ Nissan Leaf NISMO RC Paper Car

Nissan-Leaf-NISMO-RC-Paper-Car

โมเดลกระดาษรถ Nissan Leaf NISMO RC Paper Car
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easyความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Nissan Leaf Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


6 + = fourteen